Om Organic India

ORGANIC INDIA er den første bedriften til å introdusere Tulsi til verden som en velsmakende té. I denne prosessen hjelper Organic India bøndene og deres familier på den indiske landsbygda til å få tilbake et verdig liv etter flere tiår med utnyttelse av dem og ødeleggelse av jorda de eier av nasjonale og multinasjonale matprodusenter.

       

Såkalt moderne landbruk med sine kunstige gjødslingsmetoder hadde resultert i utmagret, død jord og fortvilte, desperate og ekstremt fattige bønder da Organic India startet med tilbakeføringen til økologisk jordbruk. Titusener av åkre har gjenvunnet sin økologiske jordbruksstandard. På denne jorda dyrker bøndene Tulsi og mange flere økologiske urter, planter og matvarer. De får en god markedspris for sine produkter.

 Produktet du holder i hånden er siste ledd i kjeden som gir utdannelse og lønnsomhet til den indiske bonde, som skaper et levedyktig jordbruksmiljø, og som gir deg sunnhet og velvære. Hovedformålet til Organic India er å hedre og beskytte Moder Jord ved å benytte levedyktige, økologiske og biodynamiske vekstmetoder og sørge for at bøndene og urbefolkningen i India kan leve et verdig liv.
 

Dr. Narendra Singh  
 

Shri H.W.L. Poonja  
 

DGM-International Business
Vishnu Vardhini


Initiativet
kom fra Shri W.H.I. Poonja, en åndelig mester og mentor som ønsket å endre den uholdbare situasjonen den indiske bonde var kommet i; fattigdom, mange begikk selvmord, alkohol, intet fremtidshåp. Den velrennomerte Dr. Narendra Singh ble kontaktet; lege, vitenskapsmann og en autoritet på de gamle ayurvediske medisinske skrifter og bruken av medisinske urter.

Direktør for forskning og utvikling:
Dr. Narendra Singh
Dr.Singh var først uvillig siden han allerede hadde mer enn nok arbeide grunnet sin populære klinikk hvor han benyttet ayurvedisk medisin på lik linje med vestlig, samtidig som han drev flere forskningsarbeider, verv og lederroller innen medisinsk vitenskapelige institusjoner i Uttar Pradesh provinsen der han bor. Etter mange runder med tungtveiende overtalelser og begrunnelser begynte de arbeidet med bønder på deres land, som endte opp med å bli en  revolusjon gjennom store deler av det indiske landbruk, ved å tilbakeføre liv til jorda, verdighet til bøndene, og deres gode produkter hjem til oss.

I dag er Organic India rådgiver til den indiske regjering om planlegging, bruk og utvikling innen det indiske jordbruk.
Organic India's produkter blir for tiden eksportert til over 40 land.

Organic India fortsetter stadig å vinne utmerkelser og priser for deres arbeidsmetoder som gir fordeler til alle som er involvert og som ploger opp veien inn i fremtiden. 

About OI:
Bruce H Lipton, PH.D:

Bruce H Lipton is an internationally recogniced leader in bridging science and spirit. A cell biologist by training, Bruce was on the  faculty of the University of Wisconsin*s School of Medicine and later performed groundbreaking stem cell research at Stanford University. He is the best selling author of  The Biology of Belief and the more recent Spontaneous Evolution, co-authored with Steve Bhaerman. Bruce received the 2009 prestigious Goi Peace Award (Japan) in honor of contribution to world harmony.

Through the paradigm-shattering fusion of modern science and ancient wisdom, Organic India provides the world with a positive example of how loving intention can manifest systemic change in both personal and social consciousness. Organic India is an esteemed leader in the global evolution movement. Your mission and integrity has manifest a reality that reveals how we may collectively heal an ailing planet while providing a positive impact on global evolution.”

About OI:
Dr. Mercola

Dr. Mercola is a New York Times best selling author, and the founder of Mercola.com, the most frequently visited national health web site today. Dr. Mercola has his own world renowned Natural Health Center just outside of Chicago, Illinois, where thousands have come to be treated with his multidisciplinary approach to health.

 

 “Congratulations to Organic India for their commitment to environmental and social integrity and all the improvements they have been able to facilitate with holistic sustainable development for all beings through organic agriculture despite massive obstacles. A phenomenal model for us to follow.”